Monthly Archives: December 2013

Ko će kome, ako neće svoj svome

Snaga mladosti provejava. Miris uspeha otvara novi front. Ovaj trenutak života je sjajan,  u kome bi uživalo i sedam gotovana da su se na vreme uključili u formiranje mreže uspeha. Diploma okačena na zidu, pamet na papiru, dok iz usta … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sasvim običan dan

Otkrivati novo u svakodnevici, jedan je od načina… Blejanje kroz traganje, pomaže čoveku da se drži puta. Ponekad srlja. Radoznalost ga komada i raznosi delove uma.   Bez pritiska i misli poput tegova, putuje iz dana u dan. Mogao bi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment